Vibeke Feilberg

Svejgårdsvej 35

2900 Hellerup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes E. Bøggild blev født den 28. marts 1878 i Ribe som søn af bankdirektør B.T. Bøggild og hustru.

 

 

Sine barndomsår og tidlige ungdomsår levede han lykkeligt i Ribe, men efter studentereksamen begyndte udlængslen allerede.
Som 18-årig rejste han til København for at studere jura, som han afsluttede fem år senere.
Under sin studietid kom han på sin første udlandsrejse, som netop gik til Island, hvor mange af hans forfædre kom fra. Gennem tilbageblik i sin stamtavle på sin farmors side var han blevet meget optaget af sin slægt på Island, som inkluderede mange mænd nævnt i de islandske sagaer helt tilbage til omkring år 1000.
 
Rejsen til Island blev meget fornøjelig, og én af hans bedste kammerater på turen var Knud Rasmussen, den senere polarforsker, som J. Bøggild skulle komme til at møde igen senere i sit arbejdsliv i Canada.
 
Så snart studierne var afsluttet, henvendte den unge Bøggild sig til udenrigsministeriet for at søge om et job. Det fik han ikke umiddelbart, så øjnene blev vendt mod Amerika, hvor han straks rejste over og fik sit første job som kontorist på danskeren Halvor Jacobsens assurancekontor i San Francisco. Dette blev begyndelsen til J. Bøggilds mange senere poster i udlandet for den danske stat. J. Bøggild besad et meget lyst sind, og han elskede at møde landsmænd i udlandet, som han kunne være til gavn for. Op igennem årene kom han til at bestride arbejdsmæssige poster som generalkonsul i San Francisco, Chicago og London. Senere da Island i 1918 havde opnået selvstyre i union med Danmark rejste han til Reykjavik, hvor han igennem seks år var Danmarks første minister. Herefter blev han udsendt til Canada, Montreal, igen som Generalkonsul, og døde derovre kun 51 år gammel.
 
Igennem alle årene i dansk udenrigstjeneste havde J.E. Bøggild altid sin hustru ved sin side. Sammen opbyggede de meget gæstfrie hjem, hvor end de boede. Navnlig yngre danskere, som var rejst ud for at arbejde i udlandet, havde megen glæde af et gæstfrit Bøggild'sk hjem. Det var én af J. E. Bøggilds kongstanker for disse unge mennesker, som var rejst ud for at få praktisk handelsmæssig erfaring, at det ville være godt, hvis der i København kunne oprettes en handelshøjskole, hvilket der jo også kom senere. Parret fik selv ingen børn.
 
Johannes og Helga Bøggilds legat blev indstiftet i 1956 ved Helga Bøggilds død. Legatet henvender sig specielt til unge handelsmænds og kvinders videreuddannelse i udlandet. Dette på baggrund af ægteparrets eget virke igennem mange år i udlandet, hvor Johannes Bøggilds eget liv vidner om værdien af at arbejde som dansker i udlandet for handel og samkvem mellem danskere og udlændinge.

Legatet er samtidig ment som en opmuntring til unge mennesker, som vil dygtiggøre sig i et engelsktalende land. Da Johannes Bøggild selv mistede begge sine forældre i en tidlig alder, er også spørgsmålet om en ansøger er faderløs en del af legatansøgningen. Legatet henvender sig tillige til unge jurister samt medicinske studerende og yngre kandidater.

 

 

Hent historien som PDF

 

JOHANNES OG HELGA

BØGGILDS LEGAT